Vertrouwelijkheid in Verschillende Culturen

 

Hellen Hettinga – 25 Sep 2018 – 20u

In dit interactieve webinar staat het onderwerp ‘vertrouwelijkheid’ centraal, als expliciet onderdeel van de ICF Core Competence 1 en de Code of Ethics, en tevens als vitale bouwsteen voor de coaching relatie.

Met behulp van exploratie, interactie en reflectie willen we het onderwerp ‘vertrouwelijkheid’ tot leven brengen met de groep. Deelnemers worden meegenomen op een reis om hun interne ‘moreel kompas’ met betrekking tot vertrouwelijkheid (verder) te ontwikkelen, onder andere geïnspireerd op het boek ‘Ethical Maturity in the helping professions’ van Michael Carroll.

Het eerste gedeelte is een exploratie van de betekenis van ‘vertrouwelijkheid’, voor de verschillende partijen in de coaching relatie.

  • Wat is vertrouwelijk(heid)?
  • Waarvoor en wie dient het?
  • En hoe neem je een beslissing met betrekking tot een dilemma rondom vertrouwelijkheid, mocht dit zich voordoen?

Ook zal gerefereerd worden aan de letterlijke teksten in de Code of Ethics die hierop betrekking hebben. Aandacht zal besteed worden aan mogelijke situaties waarin vertrouwelijkheid geen stand kan houden, gezien wettelijke of morele verplichtingen.

Vervolgens zullen we met behulp van diverse culturele lensen naar vertrouwelijkheid kijken, vanuit ons eigen wereldbeeld en vanuit andere culturen, teneinde onze perspectieven te verruimen.

Met behulp van een bekende metafoor ‘de vissen in de zee kunnen het water waarin ze zwemmen niet zien’, zullen we vertrouwelijkheid vanuit andere invalshoeken bespreken.

Wat zijn verschillen in normen en waarden als het over vertrouwelijkheid gaat? Wanneer vinden we bijvoorbeeld dat vertrouwelijkheid geschonden wordt? Hoe gaan we om met grenzen van vertrouwelijkheid?

Deelnemers kunnen in dit webinar middels zelf-reflectie oefeningen werken aan een vertrouwelijke kwestie of dilemma uit hun eigen praktijk, en daarmee hun eigen  ‘ethische antennes’ verder ontwikkelen.

Hellen zal in dit webinar delen over haar eigen relatie met vertrouwelijkheid als coach en supervisor, en een aantal praktijkvoorbeelden meebrengen. En bovenal is dit een collectieve leerervaring, waarin deelnemers expliciet uitgenodigd worden om ook hun inzichten en ervaringen te delen.

Ook zullen een aantal praktische tips gedeeld worden met betrekking tot vertrouwelijkheid: bijvoorbeeld het belang van contracting, en - zeer actueel - het bewaren van persoonlijke aantekeningen.

 

Hellen Hettinga

Hellen Hettinga is gecertificeerd ICF ACC coach, woonachtig in regio Parijs. Ze coacht individuen, teams en organisaties bij hun ontwikkeling en groei in een dynamische context, waarbij culturele diversiteit en verandering centraal staan.

Na een internationale carrière in marketing onderzoek, besloot zij een tiental jaren geleden om coach te worden. Hellen brengt coaching ervaring vanuit Zuidoost-Azië, cross-cultural en executive coaching. Ze was een van de oprichters van de eerste ICF Chapter in Indonesië in Jakarta en tevens exco lid van APAC (regionale coaching associatie).

Voor de ICF Chapter Parijs IDF heeft zij een Engelstalig initiatief opgezet en tot voor kort leidde ze dit team om internationale sprekers en inspirerende onderwerpen naar de internationale coaching gemeenschap in Parijs te brengen (café coach en workshops).

Dankzij haar supervisie opleiding oa Peter Hawkins van Bath Consultancy Group/CSTD, is haar interesse in ethiek alleen maar toegenomen, en heeft ze geleerd dat ethiek niet zozeer over regeltjes gaat, maar veel meer over het ontwikkelen van ‘ethical mindfulness’. In dit webinar zal ze haar eigen internationale ervaringen delen en ook over haar eigen relatie met ethiek, specifiek toegespitst op het onderwerp ‘vertrouwelijkheid’.

ICF BENE

Webinaire

Présenté par Hellen Hettinga, ACC


Quand ? Le 25 sept. 2018
De 20:00 à 21:00

Prix
Member : Gratuit
Corporate : Gratuit
Student : Gratuit
Non member : 20,00 €
CCEU's
Compétence de base : 1
Business dev : 0
Dev. Personnel : 0
Autre : 0

Obtenir mon certificat CCEU