Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Presentatie

 

ICF is een organisatie zonder winstoogmerk, samengesteld uit individuele leden die professionals zijn, afkomstig uit de ganse wereld en die optreden als coach in het zakelijke of privéleven. ICF is op dit ogenblik de grootste organisatie voor coaches ter wereld. Zo telt deze organisatie maar liefst meer dan 29000 leden, afkomstig uit meer dan 132 landen en gegroepeerd in meer dan 165 afdelingen. Meer dan 20.000 leden zijn gecertificeerde coaches.

ICF Belgium werd in 2002 opgericht met een dubbele doelstelling:

  • professionaliseren van het vak van coach
  • promotie maken voor dit beroep en bevorderen van de professionele netwerken en contacten onder de leden.

In 2006 werd ICF Belgium verkozen om de « European Coaching Conference » te organiseren, wat ICF Belgium een internationale erkenning opleverde, die officieel door ICF op wereldniveau werd bevestigd in 2010 door de toekenning van de Chartered Chapter voor ICF Belgium.

De doelstelling van ICF is te bouwen aan het beroep van coach, het aan te moedigen en de integriteit ervan te vrijwaren, via de opstelling van normen voor het beoefenen van dit vak en via ontwikkelingsactiviteiten voor de leden.

ICF is bijgevolg voor potentiële klanten de aangewezen referentie in het geval men op zoek is naar een coach.