Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Waarden

 

Zich aansluiten bij ICF, betekent dat men zich aansluit bij de waarden die ICF naar voor schuift. Alle leden van ICF delen, verdedigen en ondersteunen deze waarden.  Bovendien respecteren ze de deontologiecode van ICF.

De waarden

Humanisme: open staan naar de anderen, wederzijds respect, interesse voor de diversiteit, nederigheid

Ethiek:integriteit en respect voor de ethiek, het leren en de permanente ontwikkeling,

Professionalisme, flexibiliteit

Passie en plezier: humor, innovatie, enthousiasme, dynamisme

Verantwoordelijkheidszin: engagement, bijdrage, deelname, overvloed en rijkdom

 

Elk nieuw lid aanvaardt de disciplinaire en ethische regels van de vereniging. Deze zijn opgelijnd met de van kracht zijnde regels in het kader van de International Coach Federation, zoals aangepast aan de Belgische en de Europese context.