Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Missie

 

ICF Belgium legde zich als missie op om « het Huis van de Coaches in alle domeinen » te worden. Met deze doelstelling voor ogen werkt ICF onvermoeibaar door aan de erkenning van het beroep van coach en van de impact ervan op individuen, organisaties en de maatschappij.

De voornaamste objectieven van ICF:

  • beter definiëren van het beroep van coach in België door zich te steunen op de directieven van ICF wereldwijd;
  • erkend worden als kwaliteitslabel om zo het vertrouwen te behouden van de klanten en leden, op grond van criteria die objectief, streng en professioneel zijn;
  • vormen van een gemeenschap van professionele coaches waar men het beroep kan delen, verder ontwikkelen en laten evolueren;
  • promoten en verdedigen van het beroep van coach in België en in Europa, naar bepaalde doelgroepen en openbare instanties toe;
  • verstevigen van de relaties met de partners en streven naar soortgelijke doelstellingen over de ganse wereld;
  • stimuleren, ondersteunen, organiseren van om het even welk initiatief dat bijdraagt tot de ontwikkeling van de waarden, principes en technieken betreffende coaching;
  • bijdragen tot de ontwikkeling van de gemeenschap binnen de welke wij evolueren door de deelname aan projecten met de burgers;
  • investeren in academische onderzoeksprojecten en wetenschappelijke projecten, die zich richten op de verdere ontwikkeling van het beroep van coach.