Get Adobe Flash player
ICF België

ICF Presentatie

 

ICF is een organisatie zonder winstoogmerk, samengesteld uit individuele leden die professionals zijn, afkomstig uit de ganse wereld en die optreden als coach in het zakelijke of privéleven. ICF is op dit ogenblik de grootste organisatie voor coaches ter wereld. Zo telt deze organisatie maar liefst meer dan 14 000 leden, afkomstig uit meer dan 80 landen en gegroepeerd in meer dan 150 afdelingen.

ICF Belgium werd in 2002 opgericht met een dubbele doelstelling:

  • professionaliseren van het vak van coach
  • promotie maken voor dit beroep en bevorderen van de professionele netwerken en contacten onder de leden.

In 2006 werd ICF Belgium verkozen om de « European Coaching Conference » te organiseren, wat ICF Belgium een internationale erkenning opleverde, die officieel door ICF op wereldniveau werd bevestigd in 2010 aan de hand van de chartage van ICF Belgium.

De doelstelling van ICF is te bouwen aan het beroep van coach, het aan te moedigen en de integriteit ervan te vrijwaren, via de opstelling van normen voor het beoefenen van dit vak en via ontwikkelingsactiviteiten voor de leden. ICF is bijgevolg voor potentiële klanten de aangewezen referentie in het geval men op zoek is naar een coach.

 

Join our Social network
linkedin image

ICF Belgium RSS Feeds

Int. Coach Federation Belgium

ICFB Educ. ICFB Educ. ICFB Memb. ICFB Memb. ICFB News ICFB News ICFB Press ICFB Press