Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Bij het begin van de zomer 2012 is ook ‘Antenne Vlaanderen’ van start gegaan: woensdagavond 20 juni was de aftrap van dit project binnen ICF Belgium.

Geïnteresseerden en bestuursleden van ICF Belgium waren hiervan getuige tijdens een aangename meeting in Centrum Kastanjehof in Hove. Tijdens deze bijeenkomst werden o.a. de werking van ICF Belgium en het project Antenne Vlaanderen uitgelegd. De aanwezigen konden er met al hun vragen over de stap naar ICF Belgium terecht.

Aan Antenne Vlaanderen is een boeiend verhaal voorafgegaan. 

In november 2011 werd het bestuur van VAC vzw (Vlaamse Associatie beroepsCoaches vzw) uitgenodigd voor een vergadering met ICF Belgium. Tijdens deze vergadering heeft ICF Belgium de vraag gesteld of er interesse was van VAC vzw voor een samenwerking met ICF Belgium. Een samenwerking in de zin van het opstarten van een Vlaamse Antenne binnen ICF Belgium. We waren als VAc vzw-bestuur niet verrast door deze vraag en hebben de nodige bedenktijd gevraagd en gekregen.

Sindsdien is het een vaart gegaan … Er waren enkele gezamenlijke vergaderingen met het VAC vzw-bestuur en een delegatie van ICF Belgium. Omdat we het nodig vonden ons in dit proces te laten begeleiden, werd één van onze vergaderingen dan ook gefaciliteerd. Tijdens deze vergaderingen werd nog duidelijker wat al duidelijk was: dat samenwerking een prima uitgangspunt is, dat het warm water niet telkens hoeft heruitgevonden te worden, dat (nog meer) versnippering in de coachingswereld sowieso nadeel oplevert, dat synergie veel meer is dan één plus één, … en zo waren er nog wel wat zaken. Bleek bovendien dat de visie, de mission statement van VAC vzw en ICF Belgium nagenoeg gelijk liepen.

Maar zoals wel vaker gebeurt, was het evenwicht tussen ratio en emotie een beetje verstoord bij het VAC vzw-bestuur. Enerzijds was er de bekommernis om het professioneel welzijn van al onze leden, zijnde de professionele en startende coaches. Anderzijds waren er het onbekend-is-onbemind-gevoel,  ons verzetje tegen verandering, onze vele vragen. We zijn als bestuur geen eenvoudige weg gegaan maar het is een boeiende weg geworden, een mooie ook. Met efficiënte, toekomstgerichte, kansenbiedende, … resultaten.

Ik zou bij deze mijn collega’s-bestuurders van VAC vzw even in de bloemen willen zetten voor de manier waarop we de moeilijke VAC vzw-route bewandeld hebben. Ook al waren we het niet altijd even eens, er was steeds openheid, respect, drive, … om er samen te blijven voor gaan.
Ik zou bij deze de delegatie van ICF Belgium van harte willen bedanken voor de prettige manier van samenwerken, voor het vertrouwen, voor de opportuniteiten.

Er was al redelijk vlug een principieel akkoord voor een merge tussen VAC vzw en ICF Belgium onder bepaalde voorwaarden.

Eenmaal er duidelijkheid was over de vele praktische zaken en eenmaal de bestuursploeg op één lijn stond, werd de informatie van een samengaan met ICF Belgium aan de VAC vzw-leden gecommuniceerd.  Tijdens een bijzondere algemene vergadering was de opheffing van de vzw een feit en momenteel  wordt alle administratie omtrent deze opheffing in goede banen geleid en afgewerkt.

Ingrid Larik (oud-ondervoorzitter VAC vzw) en Lieve Heyvaert (oud-voorzitter VAC vzw) werden tot lid van de raad van bestuur ICF Belgium verkozen. Zij zetten hun schouders onder het project Antenne Vlaanderen samen met Henri Cnops, president elect ICF Belgium. Marc Labé (bestuurslid VAC vzw) heeft niet voor een bestuursfunctie gekozen en wordt ambassador van Antenne Vlaanderen. Concreet betekent dit dat hij een sterke helpende hand is in alles wat Antenne Vlaanderen omvat.

We stappen met onze ervaring, ons enthousiasme, onze passie voor coaching in het project Antenne Vlaanderen.

Het is boeiend om van hieruit met de nodige administratieve en praktische ondersteuning van ICF Belgium te kunnen meewerken aan de verdere professionalisering van het coachberoep in Vlaanderen en omstreken. Een coach die lid is van ICF biedt potentiële cliënten immers de garanties van een degelijke coachingsopleiding en van  engagement naar verdere ontwikkeling van de elf competenties van een coach, dit alles in het voordeel van het cliënteel.

Het is een genoegen om met het ICF-bestuur en alle medewerkers samen te werken om zo het coachingsberoep nog meer een gezicht te geven, nog meer op de kaart te zetten.

Half juli is er een eerste meeting gepland met het team van Antenne Vlaanderen. Tijdens deze bijeenkomst wordt o.a. het programma van Antenne Vlaanderen uitgewerkt. Wie interesse heeft om mee te werken met Antenne Vlaanderen, is van harte welkom bij ons team. Graag even contact opnemen met Lieve.Heyvaert@coachfederation.be.

Antenne Vlaanderen heeft als doel onze leden en nog-niet-leden, zowel startende als professionele coaches, een kwalitatief hoogstaand aanbod te bieden van workshops, themadagen, ledenbijeenkomsten, … waar o.a. inhoud en professioneel ontmoeten hand in hand gaan. Noteer alvast zaterdag 1 december in uw agenda want dan wordt de derde editie van de Dag van de Coach georganiseerd in Elzenveld, Antwerpen.

Antenne Vlaanderen is officieel van start gegaan op 20 juni 2012 en het team engageert zich voor de prima uitbouw ervan. U zal hierover op tijd en stond geïnformeerd worden via de ICF-site. En we kijken er naar uit u op onze toekomstige activiteiten te mogen begroeten!
 
namens het team van Antenne Vlaanderen,
Lieve Heyvaert, oud-voorzitter VAC vzw en director ICF Belgium