Get Adobe Flash player
Coaching De 11 hoofdcompetenties

De 11 kern competenties van een coach

De rol van coach omhelst specifiek eisen en criteria die de coach moet respecteren en promoten binnen het kader van zijn contacten en werkzaamheden in samenwerking met zijn partners.

Het accreditatieproces van de International Coach Federation (ICF), ons moederbedrijf, stelt 11 kerncompetenties voorop waarover elke persoon die coach wenst te worden, moet beschikken. We rangschikken deze competenties in 4 categorieën:

Vastleggen van de grondslagen van de relatie met de klant

1.     Respecteren van de ethische richtlijnen en de professionele normen.

2.     Begrijpen welke de noden van de klant zijn en een oplossing aanbieden die beantwoordt aan deze noden.

Verstevigen van de relatie met de klant

3.     Opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect.

4.     Communiceren op een open, soepele en geruststellende manier.

Communiceren met de klant

5.     Een bijzondere aandacht vestigen op zowel de verbale als de niet-verbale communicatie en bevorderen van de persoonlijke expressie van de klant.

6.     Stellen van pertinente vragen.

7.     Communiceren op een directe en indirecte manier.

Leren hoe men « succesvol leert slagen »

8.     Integreren en evalueren van alle informatiebronnen en voorstellen doen om de vooraf bepaalde objectieven te behalen.

9.     Creëren van continue leeropportuniteiten met de klant, zodat hij reageert in de richting van de gewenste resultaten.

10.  Plannen en opstellen van objectieven met de klant.

11.  Concentreren van de aandacht op wat belangrijk is voor de klant en hem de verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn acties.

 

Via deze link kunt u de volledige officiële tekst betreffende de competenties raadplegen, zoals deze werden gedefinieerd door de International Coach Federation.

 

Join our Social network
linkedin image

ICF Belgium RSS Feeds

Int. Coach Federation Belgium

ICFB Educ. ICFB Educ. ICFB Memb. ICFB Memb. ICFB News ICFB News ICFB Press ICFB Press