Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Individuele certificatie

Download de laatste presentatie met alle details over "ICF and My Certification"

Het Certificeringproces van ICF omvat 3 niveaus en functioneert op wereldschaal. De toekomstige coach moet op elk niveau een aantal uren volgen en het bewijs leveren van een minimale ervaring. Meer details hieronder :

  • ACC of Associate Certified Coach: 60 uren opleiding in coaching en 100 uren praktijk
  • PCC of Professional Certified Coach: 125 uren opleiding en 500 uren praktijk
  • MCC of Master Certified Coach: 200 uren opleiding en 2500 uren praktijk.

Volgens het gekozen niveau (ACC, PCC of MCC), zal de coach een dossier moeten indienen en een test doorlopen (een coaching sessie opnemen en een schriftelijk examen) bij het ICF.

Deze examens zijn beschikbaar in het Engels, Frans, Nederlands en Duits. In tegenstelling tot academische diploma’s die een opleidingsniveau valideren, staat de ICF-certificatie niet enkel voor de validatie van een opleidingsniveau, doch bovendien ook voor een niveau van de opgedane ervaringen tot nu toe. Bovendien moet de certificering elke 3 jaar worden vernieuwd om geldig te blijven.

Voor de toekomstige coaches die al een deel van het opleidingstraject volgden in een door ICF geaccrediteerde school (dus zonder certificering in dit kader), of die een opleiding in coaching volgden bij een niet-geaccrediteerde school, is het aan de toekomstige coach om aan te tonen dat die opleiding daadwerkelijk op coaching was gericht en dat ze  de 11 competenties van de coach zoals gedefinieerd door ICF, in zijn programma ondersteunt.

 

Titel Uren opleiding Uren supervisie Uren praktijk
Overzicht per niveau
ACC 60 10 100
PCC 125 10 500
MCC 200 10 2500

 

De ICF-certificatie is een erkenning die de volgende elementen valideert:

  • de ontvangen opleiding (attest),
  • de verworven ervaring: hoog niveau van kennis en vaardigheden,
  • de competentie (mondelinge en schriftelijke examens) die bevestigt dat u de 11 essentiële competenties betreffende coaching beheerst,

Dankzij de ICF–certificatie kunt u bovendien uw potentiële klanten geruststellen dat u een professionele en ervaren coach bent, die een wel omschreven ethische code respecteert.