Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

 

ICF wordt steeds groter; 10 jaar in 2012!

alt

 

         Dit jaar viert ICF Belgium zijn 10de verjaardag en daarom nodigt de

         federatie u uit om het beroep te laten groeien. Ze wordt versterkt

         door nieuwe toelatingscriteria, grootscheepse evenementen met 

         grote gastsprekers, ideeën op lange termijn aangevoerd door een

         studie over het beroep van coach… En daarenboven 3 maanden

         gratis lidgeld! Het gaat goed met ICF Belgium en de leden. Wat zegt

         de Voorzitter daarvan? 

 

 

15 succesvolle evenementen met grote gastsprekers, meer dan 700 deelnemers per jaar op de bijeenkomsten, een professionele werking, een nieuwe website die nog interactiever is en vandaag een vernieuwde nieuwsbrief… 2011 was het jaar van de verandering bij ICF. “2012 zal ook grondige evoluties en een grotere zichtbaarheid met zich meebrengen voor de federatie en haar leden, we werken eraan. Wij blijven het voorbeeld geven op de markt om het beroep geloofwaardiger te maken,” zegt een enthousiaste Damien Colmant, Voorzitter van de Belgische federatie, die tevreden is over de eerste belangrijke stappen voorwaarts in 2011. ICF Belgium zal dit jaar nieuwe toelatingscriteria introduceren en zich blijven inspannen voor een grotere waardering van het statuut van de professionele coach. “Zo willen wij de ondernemingen opnieuw geruststellen wanneer ze zich na een eventuele slechte ervaring niet meer zo comfortabel voelen bij de keuze van hun coach,” vertrouwt de Voorzitter van ICF Belgium ons toe.

In de praktijk biedt de vernieuwde en verbeterde website zichtbaarheid voor de leden dankzij het smoelenboek en de grotere gebruiksvriendelijkheid, met name door de online inschrijving en betaling voor evenementen. Ook vanuit het standpunt van de Federatie verheugen wij ons op deze technische evolutie want zo kunnen de beheerders afstand doen van hun administratieve taken en zich concentreren op strategischere ideeën: vijfjarenplannen in verband met het beroep van coach, de bepaling van normen, de rol en promotie van de federatie, opleiding en ledenbijeenkomsten, … “Door de handhaving van eenheid en enthousiasme bij de leden zal ICF Belgium zijn merkimago kunnen versterken,” besluit Damien Colmant.

 

Overgang van de status van lid naar referentiecoach

In 2012 moet een ICF-lid een bepaalde bagage door opleidingen met zich mee dragen om aanspraak te kunnen maken op zijn status. Dat zijn de minimale toelatingscriteria (Minimum Membership Eligibilty Requirements) bepaald door ICF Global, hetzij 60 verplichte opleidingsuren in de 11 door de Federatie vereiste en wereldwijd erkende competenties. Wij herinneren u eraan dat de International Coach Federation ongeveer 20 000 leden omvat in een honderdtal landen ter wereld, waarvan maar liefst 120 leden in België. Deze formalisering bepaalt de waarde van de status van coach in de ogen van de klanten en maakt het voor hen mogelijk om een professionele coach te selecteren uit een overvloed van spelers op de markt.

2012 zal een overgangsjaar zijn om de leden in staat te stellen indien nodig het vereiste aantal opleidingsuren te halen en over te gaan van de status van voorlopig lid naar dat van effectief lid.

 

Hoe kunnen de 60 opleidingsuren concreet worden behaald?

De eenvoudigste manier is te kiezen voor een door ICF erkende school en daarna voor het programma waarmee u de volgens u belangrijkste competenties uit het voorgestelde aanbod verwerft, in de lijn met het eerste certificeringsniveau van de Federatie. Van de 60 verplichte uren moeten er 48 worden besteed aan de verwerving van de 11 door de Federatie vereiste competenties, zoals het begrijpen van de noden van de klant, de ethiek, de relevantie van de gestelde vragen, enz. Daarnaast mogen nog 12 uren worden gekozen die niet rechtstreeks verband houden met het beroep zelf, maar bijvoorbeeld wel met de marketing van de coach. Indien het programma niet gecertificeerd is door ICF, dan is het aan de coach om het verband tussen de inhoud van zijn opleiding en de 11 vereiste competenties te bewijzen.

 

Wat betekent het beroep van coach in België?

ICF heeft een wereldwijde enquête uitgevoerd die werd afgesloten in november en waarvan de resultaten in de loop van dit trimester klaar zullen zijn. Gezien het hoge deelnamepercentage kunnen er conclusies worden getrokken voor ons land. “Het is de eerste keer dat wij zullen beschikken over cijfers voor België die afkomstig zijn van leden van ICF Belgium maar ook van niet-leden. Dat is waardevolle informatie die ons zal helpen om beter te begrijpen en te bepalen wat het beroep van coach bij ons betekent en die ons in staat zal stellen over referentiepunten te beschikken,” vult de Voorzitter aan, die de publicatie van de conclusies van het onderzoek in een volgende nieuwsbrief aankondigt.

 

ICF Belgium bestaat 10 jaar in 2012

2012 zal een nieuw keerpunt zijn in de geschiedenis van de Belgische Federatie, die meer dan ooit de wil uit om gebruik te maken van haar autoriteit om een hoger niveau van professionalisme te verankeren in de sector en normen op te leggen die bijdragen tot de geloofwaardigheid van het beroep.

In een volgende nieuwsbrief maken wij het programma van dit jubileumjaar bekend. Uw deelname aan de bijeenkomsten tijdens dit feestjaar zal erg op prijs worden gesteld!

 

3 maanden gratis lidgeld. Welkom nieuwe leden!

Om de vervaldag voor het lidgeld van het ICF Global (1 april) in overeenstemming te brengen met die van het ICF Belgium (1 januari), wordt de hernieuwing van de betalingen van het lidgeld voor België uitgesteld van 1 januari tot 1 april. Resultaat: 3 maanden gratis lidmaatschap! Een buitenkansje voor de effectieve leden die in 2011 in orde waren, maar ook voor de toekomstige leden die zich willen aansluiten bij ICF. Indien ze inschrijven vanaf januari genieten zij dus van de volledige promotie en van hun gezag als lid van een van de belangrijkste coachingfederaties in België, die hen toegang biedt tot talrijke bijeenkomsten, de zichtbaarheid via de website, het netwerken tussen de leden, enz.

 

Wij wensen u voor 2012 een nog professioneler jaar met steeds meer interessante ontmoetingen en ontdekkingen.

 

Veel leesplezier en tot in het volgende nummer voor de planning van de komende evenementen, maar ook voor nieuws van ICF Global en onze leden…

 

 

 

 

Nouvelles ICFB

Written on 28/11/2016, 16:10 by johanvdp
icf-belgium-bien-visible-dans-la-video-du-jobs-2016-a-lln-le-19-novembre-passe   Regardez la video du JOBS 2016! http://www.tvcom.be/video/culture/_2000_personnes_au_salon_jobs_2016-18581-999-89.html ICF Belgium...
Written on 03/05/2016, 21:00 by admin
coaching-fje Communication aux étudiants des programmes certifiés ACTP et aux coachs...
Written on 10/03/2016, 16:26 by MYRIAMDIET
let-s-contribute-together-to-the-2016-international-coaching-weekInternational Coaching Week (ICW) 2016, Mai 17-22  Pendant la Semaine Internationale du Coaching Week 2015, ICF va inviter des individus et des...
Written on 09/02/2016, 11:10 by MYRIAMDIET
vervoeg-de-raad-van-bestuur-van-icf-belgium-rejoignez-le-conseil-d-administration-de-icf-belgium Français Beste ICF Belgium lid, Wij zijn er voor U en zorgen er voor dat het beroep van professionele ICF coach maximaal gepromoot wordt...
Written on 24/03/2015, 14:13 by MYRIAMDIET
the-international-coaching-week-2017 Save the date and be prepared ! Have a look at the Calendar-Event for more details !  
Written on 07/01/2016, 11:43 by Philippe R. Declercq
appel-a-candidature Appel à candidature   Depuis deux ans ICF Belgique organise le troisième mercredi de chaque mois...
Written on 05/10/2015, 09:53 by prdeclercq
icf-on-tour-2015-nederlands Voor de 20ste verjaardag van de International Coach Federation, gaat ICF op tournee! ICF zal evenementen organiseren in 28 verschillende landen in de...
Written on 05/10/2015, 09:47 by prdeclercq
icf-on-tour-2015-francais A l’occasion de la célébration du 20ème anniversaire de l'International Coach Federation, ICF part en tournée!...